חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון היקף מלבן

מחשבון היקף מלבן

המחשבון מאפשר לחשב היקף מלבן

היקף המלבן שווה לפעמיים האורך בתוספת הרוחב

לדוגמא, אם אורך המלבן הינו 10 ס"מ, ורוחב המלבן הינו 5 ס"מ, היקף המלבן הינו 30 סמ"רס"מ

ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title