חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שטח מלבן

מחשבון שטח מלבן

המחשבון מאפשר לחשב שטח מלבן

שטח המלבן שווה למכפלת האורך כפול הרוחב

לדוגמא, אם אורך המלבן הינו 10 ס"מ, ורוחב המלבן הינו 5 ס"מ, שטח המלבן הינו 50 סמ"רס"מ

ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title