חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

Area of a Triangle Calculator

Area of a Triangle Calculator

In order to calculate the area of a triangle, you have to multiple the length of the base of the triangle (b) with the height or altitude of the triangle (h) and divide by 2:
½ × b × h
For example,
If the length of the base (b) equals 4 and the height of the triangle (h) equals 6, the area of the triangle equals 12:
½ × b × h = ½ × 4 × 6 = 12

Area of a Triangle CalculatorHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title