חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שטח מעגל

מחשבון שטח מעגל (Circle Area Calculator) מאפשר לחשב שטח מעגל, בהינתן הרדיוס שלו

 

 

 

 

 

מחשבון שטח מעגל - Circle Area Calculator

המחשבון מאפשר לחשב שטח עיגול, בהינתן הרדיוס שלו

שטח המעגל שווה ל: רדיוס x רדיוס x פאי (3.14159265)ס"מHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title