חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

תעשייה כבדה

תעשייה כבדה הינו כינוי למִגזר בתעשייה העוסק במוצרים בסיסיים או באמצעי ייצור.

התעשייה כבדה מבוססת על חומרי גלם שמשקלם רב.

דוגמא למגזרים השייכים לתעשייה כבדה ניתן למנות את מגזר הפלדה, חומרי בניין, מתכת, ציוד חשמלי ועוד.

התעשייה כבדה מייצרת במקרים רבים זיהום רב, ועל כן משתדלים להרחיק את התעשייה כבדה מאזורי המגורים.

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title