חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

נתוני פאנל

בסטטיסטיקה ובאקונומטריקה - נתוני פאנל הינם סידרת נתונים הכוללת נתוני חתך רוחב החוזרים ונימדדים לאורך מספר תקופות.

דוגמא לנתוני פאנל:

דוגמא לנתוני פאנל יכולה להיות מקרה בו נאספים נתונים על שלושה אנשים, משך מספר שנים .

במקרה זה נתוני פנל יכולים להיות מתוארים באמצעות הטבלה הבאה.

טבלה המתארת את נתוני פאנל אשר נאספו במדגם:

אדםשנההכנסהשנות השכלה
120181000012
12019900012
120201200013
220181200013
220191200013
220201500014
32018500012
32019500012
32020500012Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title