חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

איגרת חוב

איגרת חוב (אג''ח)

 
איגרת חוב (אג"ח - Bond) הינה התחייבות של לווה (חייב) לשלם למלווה סדרה של תשלומים חוזיים, המוגדרים מראש, הן בזמן והן בגובה התשלום  (קרן וריבית) עד למועד הסופי של הפירעון.

 

 

הרחבה בנושא איגרות חוב ניתן למצוא בספר

יסודות המימון ותקצוב ההון

מאת: ד"ר תמיר לוי

בהוצאת אקדמון

(Icalc | מחשבונים)

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title