חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

אופציה

 

 

אופציה (Option) הינה נייר ערך

 

 

 

 

 

 

 

אופציה (Option) הינה נייר ערך אשר מקנה לצד אחד זכות לרכוש או למכור נכס כלשהו ("נכס בסיס") תמורת מחיר קבוע מראש ("מחיר מימוש") במועד או עד מועד קבוע מראש ("מועד/י מימוש").
Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title