חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

עושה שוק

עושה שוק - Market Maker

גוף פיננסי שמטרתו לספק נזילות לשוק ההון

 

 

עושה השוק הינו גוף פיננסי אשר פועל כדי להגדיל את הנזילות בנייר ערך מסויים.

בתיאוריה, נייר ערך נסחר בבורסה בכל יום נתון.

בפועל, יש ניירות ערך שאינם סחירים. כלומר, יש מעט משקיעים שרוצים לקנות או למכור את נייר הערך.

במילים אחרות, נייר הערך אינו נזיל.

כדי להגדיל את הנזילות או הסחירות של הנייר, חברה מסויימת, אשר המניות או איגרות החוב שלה נסחרות בבורסה יכולה למנות עושה שוק.

מינוי עושה השוק מצריך קבלת אישור הרשות לניירות ערך.

עם אישור המינוי, עושה השוק מזרים בכל רגע נתון הן פקודות קניה והן פקודות מכירה לשוק.

 

בצורה כזו משקיע הרוצה לרכוש נייר ערך יכול לקנות אותו מעושה השוק, ומשקיע המעוניין למכור את נייר הערך, יכול למכור אותו לעושה השוק.

 

בתמורה לפעילותו עושה השוק מקבל עמלה חודשית, וכן רווח המכונה מרווח קניה-מכירה.

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title