חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

דירוג אגרות חוב

דירוג איגרות חוב - Bond Credit Rating  

דירוג איגרות חוב הינו נהערכה בדבר סיכון אי הפירעון של איגרת חוב

 

 

לכל איגרת חוב קיים סיכון  אי פירעון, לפיו מנפיק האיגרת לא יפרע את הקרן או את הריבית.

כדי להעריך את סיכון אי הפירעון, קיימות פירמות שמטרתן להעריך סיכון זה.

הערכת הסיכון נקראת דירוג איגרות חוב, והיא מבוצע בישראל, על ידי חברת מעלות ועל ידי חברת מידרוג.

 

הערכת הסיכון מתוארת באמצעות סולם דירוג, לו 4 רמות עיקריות:

A , B , C ו- D.

איגרת חוב המדורגת A הינה איגרת חוב בעלת סיכון אי הפירעון הנמוך ביותר.

באופן דומה, לאיגרת חוב בעלת דירוג B - סיכון מעט גבוה יותר לאי פירעון, ולאיגרת חוב המדורגת C - סיכון עוד יותר גבוה.

 

כאשר חברה לא פורעת את הקרן או את הריבית הדירוג שלה הופך להיות D, מלשון Default 

קרי אי פירעון.

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title