חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

משפטי מודליאני-מילר

משפטי מודליאני מילר

משפטים הדנים בקשר שבין מבנה ההון וערך החברה

 

פרנקו מודליאני ומרטון מילר בחנו מה הקשר בין ערך החברה ובין מבנה ההון של הפירמה (החלק היחסי של ההלוואות והחלק היחסי של ההון העצמי מתוך סך הנכסים).

 

במילים אחרות, נניח כי פירמה זקוקה ל- 1 מיליון ש"ח בכדי לרכוש נכסים.

לפירמה יש שתי דרכים לגייס את ההון: הלוואה והון עצמי.

 

משפטי מודליאני-מילר דנים בשאלה - כיצד יושפע ערך הפירמה אם הפירמה תחליט לממן את עצמה אך ורק באמצעות הון עצמי, יחסית למצב בו היא תחליט לקחת קצת הלוואות - לדוגמא - 500,000 ש"ח הלוואה, ו- 500,000 ש"ח השקעת בעלים.

 

 

משפטי מודליאני מילר מתחלקים לשני עולמות:

עולם א - עולם ללא מיסים.

עולם ב - עולם עם מיסים.

 

 

בעולם ללא מיסים - מודליאני ומילר מוכחים כי ערך הפירמה לא יושפע.

 

בעולם עם מיסים - הם מוכיחים כי ערך הפירמה יעלה.

הסיבה לכך טמונה בחיסכון השנתי בתשלומי המס (מגן מס).

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title