חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

ביטא

ביטא

Beta

הרגישות של נייר ערך מסויים, כגון מניה,  ביחס לתיק השוק

 

הביטא מייצגת את התשואה הצפויה של נייר ערך מסוים, ביחס לתיק השוק.

 

לדוגמא, אם הביטא של מניה א' שווה 2, משמעות הדבר הינה שהמניה צפויה לעלות פי 2 מתיק השוק:

אם ביום נתון תיק השוק עלה ב- 1%, המניה צפוייה לעלות ב- 2%.

אם ביום נתון תיק השוק עלה ב- 2%, המניה צפוייה לעלות ב- 4%.

אם ביום נתון תיק השוק עלה ב- 3%, המניה צפוייה לעלות ב- 6%.

 

באופן דומה,

אם ביום נתון תיק השוק ירד ב- 1%, המניה צפוייה לרדת ב- 2%.

אם ביום נתון תיק השוק ירד ב- 2%, המניה צפוייה לרדת ב- 4%.

אם ביום נתון תיק השוק ירד ב- 3%, המניה צפוייה לרדת ב- 6%.

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title