חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

ריבית נומינלית

ריבית נומינלית

nominal interest

 

ריבית לאחר ההצמדה למדד

 

 

נניח כי אדם לקח משכנתא בריבית צמודה, למשל ריבית בשיעור 10% בתוספת מדד.

בחוזה של האדם עם הבנק תופיע ריבית בשיעור 10%. זוהי הריבית הריאלית.

 

נניח כי במשך הזמן מדד המחירים לצרכן עלה ב- 2%. משמעות הדבר הינה שהריבית שישל האדם לבנק תהיה 12%.

 

ריבית זו נקראת ריבית נומינלית.

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title