חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחיר הון ממוצע משוקלל

מחיר הון ממוצע משוקלל

weighted average cost of capital - WACC

מחיר הון ממוצע משוקלל מבטא את העלות הכוללת של ההון.

 

כל פירמה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי ובאמצעות חוב.

 

 

נניח כי הפירמה נטלה הלוואה של 100 ש"ח, והיא משלמת על החוב ריבית של 10%.

 

נניח כי בעלי המניות של הפירמה השקיעו בה 100 ש"ח, והם דורשים תשואה שנתית של 20% .

 

מחיר ההון הממוצע משוקלל יהיה שווה ל- 15% (הממוצע המשוקלל של עלות  החוב (הריבית) ושל התשואה שדורשים בעלי המניות)

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title