חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מגן מס

מגן מס

(Tax Shield)

 

מס הכנסה נוהג להכיר בהוצאות הריבית שהפירמה משלמת, לצורך חישוב  חבות  המס של הפירמה.

 

הכרה זו גורמת להחזר מס המכונה מגן מס.

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title