חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

ערך כלכלי מוסף - EVA

ערך כלכלי מוסף - EVA

(Economic Value Added)

מונח פיננסי המתאר ביצועים של פירמה.

 

המונח מבטא את התוספת לערך הפירמה, הנובע מפעילות הפירמה, לאחר שנוכו ממנו עלויות המימון של ההון.

 

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title