חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מודל הצמיחה של גורדון

מודל הצמיחה של גורדון

Gordon Model

 

מודל הצמיחה של גורדון פותח על ידי מיירון גורדון.

המודל משמש להערכת שווי של חברות.

 

מודל גורדון מניח כי התזרים אשר מניבה החברה צומח בקצב קבוע מידי שנה, לדוגמא 10% לשנה.

לדוגמא, בשנה הראשונה התזרים הינו 100 ש"ח, בשנה השניה - 110 ש"ח, בשנה השלישית - 121 ש"ח.

על פי הנחות מודל,גורדון, בשנה הרביעית התזרים יהיה בגובה 133.21 ש"ח.

 

ערך החברה, על פי המודל יהיה שווה ל:

(   CF1/(r-g

 

 

כאשר: CF1 התזרים בזמן 1,

r = שער הריבית

ו- g = שיעור הצמיחה

מחשבון מודל הצמיחה של גורדון

המחשבון מאפשר לחשב את ערך המניה, על פי מודל הצמיחה של גורדון

מודל הצמיחה של גורדון פותח על ידי מיירון גורדון.

המודל משמש להערכת שווי של חברות.

 

מודל גורדון מניח כי התזרים אשר מניבה החברה צומח בקצב קבוע מידי שנה, לדוגמא 10% לשנה.

לדוגמא, בשנה הראשונה התזרים הינו 100 ש"ח, בשנה השניה - 110 ש"ח, בשנה השלישית - 121 ש"ח.

על פי הנחות מודל,גורדון, בשנה הרביעית התזרים יהיה בגובה 133.21 ש"ח.

 

ערך החברה, על פי המודל יהיה שווה ל:

(   CF1/(r-g

 

 

כאשר: CF1 התזרים בזמן 1,

r = שער הריבית

ו- g = שיעור הצמיחה

ש"ח

יש להזין את הדיבידנד ששולם בזמן 0%

%

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title