חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

משכנתא

משכנתא (Mortgage) הינה הלוואה לצורך רכישת נכס מקרקעין.
במסגרת הלוואה זו ניתן נכס המקרקעין כבטחון לבנק נותן ההלוואה. כלומר, במידה וההלוואה לא תשולם, ימכור הבנק את הנכס, וישתמש בתקבולים לצורך פירעון ההלוואה.

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title