חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

איגרת חוב להמרה

איגרת חוב להמרה (Convertible Bond) הינה איגרת חוב הניתנת להמרה במניות החברה המנפיקה
האופציה להמיר את איגרת החוב להמרה במניות נתונה לבעל איגרת החוב להמרה, וההמרה הנעשית על פי יחס המרה שנקבע בזמן הנפקת האג"ח להמרה.
יחס ההמרה קובע את כמות איגרות החוב להמרה שאפשר להמיר במניה אחת. יחס ההמרה נקוב באחוזים, כאשר כל 100% מייצגים מנייה אחת.
כך למשל, אם יחס ההמרה הוא 500%, פירושו של דבר שעבור כל מניה יצטרך מחזיק האג"ח להמרה לתת 5 איגרות חוב להמרה.
כדאיות ההמרה של איגרת החוב להמרה תלויה, אם כן, ב- 3 גורמים: מחיר איגרת החוב להמרה, יחס ההמרה ומחיר המניה, והיא ניתנת לחישוב באמצעות פרמית ההמרה המוגדרת כ:
(מספר איגרות חוב להמרה * מחיר כל איגרת חוב) \ שווי המניות - 1.
 
לדוגמא: כאשר:
מחיר המניה: 500 אג'
מחיר איגרת החוב: 50 אג'
ויחס ההמרה: 125% (המשקיע נדרש לתת 1.25 איגרות חוב להמרה ולקבל מניה אחת)
פרמיית המרה תהיה 0.875-
משמעות הדבר הינה שההמרה של איגרות החוב להמרה במניות הינה כדאית
 
הערה: פרמיית ההמרה חושבה באמצעות מחשבון פרמיית המרה של איגרת חוב להמרה
Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title