חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

שיעור מס ערך מוסף

 

להלן שיעורי מע"מ

 

החל מתאריך              עד תאריך     שיעור המע"מ

8%        31/10/1977   01/07/1976

12%      31/07/1982   01/11/1977

15%      31/05/1985   01/08/1982

17%      30/09/1985   01/06/1985

15%      28/02/1990   01/10/1985

16%      31/12/1990   01/03/1990

18%      31/12/1992   01/01/1991

17%      14/06/2002   01/01/1993

18%      29/02/2004   15/06/2002

17%      31/08/2005   01/03/2004

16.50% 30/06/2006   01/09/2005

15.50% 30/06/2009   01/07/2006

16.50% 31/12/2009   01/07/2009

16%   31/07/2012   01/01/2010

 17%   01/06/2013   01/09/2012

      18%                     02/06/2013

 

 

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title