חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מדד ההישרדות של אלטמן

מדד ההישרדות של אלטמן (Altman Z-score) הינו מדד לבחינת יכולת ההישרדות של פירמה בשנה הקרובה.
מדד אלטמן פותח על ידי פרופ' אדוארד אלטמן (Edward I. Altman) בשנת 1968.
מדד ההישרדות של אלטמן הפך לאחד המודלים הנפוצים לצורך בדיקת יכולת ההישרדות של אלטמן, ובזכותו זכה פרופ' אלטמן להיות בין 100 האנשים אשר השפיעו ביותר על מדע המימון.
מדד אלטמן מבוסס על בדיקתם של חמישה יחסים פיננסים שונים (לגבי פירמה ציבורית) או ארבעה (לגבי פירמה פרטית).
 
 
הרחבה בנושא מדד ההישרדות של אלטמן ניתן למצוא בספר ניתוח דוחות כספיים - הלכה למעשה - מאת ד"ר תמיר לוי, בהוצאת אקדמון.
 
Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title