חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

הלוואה

עסקה בה מעמיד צד אחד (מלווה) לרשות צד שני (לווה) סכום כסף (קרן ההלוואה) לתקופה מוגבלת, בתמורה לתשלום המכונה ריבית.
 
 
הרחבה בנושא הלוואות ניתן למצוא בספר
יסודות המימון ותקצוב ההון
מאת: ד"ר תמיר לוי
בהוצאת אקדמון
Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title