חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

דיבידנד

תשלום שמחלקת חברה לבעלי המניות שלה, מתוך רווחי החברה.
הדיבידנד מחולק לבעלי המניות הרגילות לפי חלקם בהון החברה, והוא מהווה אחד משלושת הזכויות להם זכאים בעלי המניות הרגילים.
Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title